Kod SWIFT

Kod SWIFT (BIC)

ang. Business Identifier Code – międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT.

Kod SWIFT to ciąg znaków używany do transakcji międzynarodowych, np. do realizacji przelewów za granicę lub z zagranicy. Poza obszarem Polski określany jest jako kod BIC.

BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki); opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) oraz kod „XXX” oznaczający centralę.

Łódzki Bank Spółdzielczy realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem systemu SWIFT.

Kod BIC (SWIFT) Łódzkiego Banku Spółdzielczego (SGB-Bank S.A.) dla płatności w EURO i PLN: GBWCPLPP

Do prawidłowego przesłania pieniędzy, powinni Państwo użyć swój IBAN, czyli numer swojego konta poprzedzony kodem kraju PL, a następnie wpisać kod SWIFT. Dla przykładu:

Kod SWIFT: GBWCPLPP
Numer rachunku w standardzie IBAN: PL numer Państwa konta (bez spacji).

Dla płatności w innych walutach konieczne jest dodatkowe podanie kodu SWIFT i nazwy banku zgodnie z walutą zlecenia.

Lista korespondentów SGB - Bank S.A.