Oszczędności

Oszczędności

Lokaty Promocyjne

Lokata stanowi dla Klienta elastyczną formę inwestowania wolnych środków finansowych przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku.

Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i pewne inwestycje, nawet gdy nie posiadasz dużych oszczędności, ten sposób oszczędzania jest dla Ciebie.

Masz łatwy dostęp do lokaty przez sieć wszystkich Oddziałów oraz w aplikacji mobilnej.

Możesz spać spokojnie – Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia  Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Oprocentowanie 5%

 1. Minimalna kwota lokaty: 1 000,00 zł.
 2. Maksymalna kwota lokaty: 50 000,00 zł
 3. Okres lokaty: 3 miesiące.
 4. Oprocentowanie: stałe.
 5. Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego.
 6. Wysokość oprocentowania 5,00 % w stosunku rocznym – lokata nieodnawialna.
 7. Lokaty promocyjne - dla Klientów, którzy wyrazili wszystkie zgody na działalność marketingową i handlową Banku oraz komunikację, podali adres e-mail i numer telefonu.
 8. Klient może otworzyć jedną lokatę promocyjną do kwoty 50 000,00 zł.
 9. W okresie umownym nie można dokonywać dopłat ani wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego - zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek.
 10. Po upływie okresu umownego lokata przechodzi na konto lokaty odnawialnej standardowej o zmiennym oprocentowaniu obowiązującym w banku na dzień kapitalizacji.

Oprocentowanie 3,00%, 3,50% i 4,00%

 1. Minimalna kwota lokaty: 1 000,00 zł.
 2. Maksymalna kwota lokaty: 500 000,00 zł.
 3. Oprocentowanie: stałe.
 4. Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego.
 5. Wysokość oprocentowania ustala się na poziomie odpowiednio:
  1. Lokaty 3 miesięczne: 3,00 % w stosunku rocznym – lokata nieodnawialna.
  2. Lokaty 6 miesięczne: 3,50 % w stosunku rocznym – lokata nieodnawialna.
  3. Lokaty 12 miesięczne: 4,00 % w stosunku rocznym – lokata nieodnawialna.
 6. Lokaty promocyjne - dla Klientów, którzy wyrazili wszystkie zgody na działalność marketingową i handlową Banku oraz komunikację.
 7. Klient może otworzyć jedną lokatę na 500 000,00 lub kilka lokat do kwoty łącznie: 500 000,00 zł dla dowolnego terminu.
 8. W okresie umownym nie można dokonywać dopłat ani wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego - zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek.

Rachunek Oszczędnościowy ROS

Konto oszczędnościowe to połączenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i lokaty.

Powiększaj swoje oszczędności, a kiedy potrzebujesz korzystaj z nich swobodnie bez utraty odsetek.

Twoje korzyści:

 • brak opłaty za otwarcie rachunku,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • wypłata środków z rachunku nie powoduje utraty odsetek,
 • odsetki naliczane na koniec każdego miesiąca.