Rachunki bieżące

Rachunek bieżący

służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością

 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • możliwość doboru Pakietu taryfowego do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT,
 • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
 • dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

Rachunek pomocniczy

 • otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny),
 • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
 • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
 • atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków.

Konto Biznes

Konto przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również wspólników spółek cywilnych.

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • obniżona opłata za prowadzenie konta jeśli aktywnie z niego korzystasz1,
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe na rachunek,
 • 0 zł za wypłaty gotówkowe z rachunku,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT do konta.

 Konto Biznes Max

Konto przeznaczone jest dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych.

 Konto WWW

Konto przeznaczone jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które głównie korzystają z usług banku przez Internet lub telefon oraz płacą bezgotówkowo za zakupy.

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • niska opłata za prowadzenie konta,
 • 0 zł za przelewy elektroniczne,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT do konta.

Konto Organizacja

Konto przeznaczone jest dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dlaczego warto?

 • Niskie prowizje i opłaty
 • Dostęp do środków przez Internet, bankomaty oraz w placówkach Banku
 • Szeroki zakres dodatkowych produktów i usług
 • Bezpieczeństwo zgromadzonych środków
 • Zlecenia natychmiastowe realizowane 24h przez 7 dni w tygodniu

Do otwarcia konta oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru REGON i decyzji w sprawie nadania numeru NIP, w zależności od statusu prawnego prowadzonej działalności potrzebne są następujące dokumenty:

 1. spółdzielnie:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • statut,
 2. spółki prawa handlowego:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • umowa spółki lub statut,
 3. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • umowę o zawarciu spółki – w przypadku spółki cywilnej,
 4. jednostki samorządu terytorialnego:
  • statut,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

1 pod warunkiem wpływu na rachunek min. 5.000,00 zł w danym miesiącu kalendarzowym. Wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku w poprzednim miesiącu kalendarzowym z wyłączeniem wpłat gotówkowych, przelewów między własnymi rachunkami klientów, rozliczenia depozytów terminowych oraz wypłat kredytów i pożyczek.