Zamawianie kart przez aplikacje mobilną

W aplikacja Łódzki BS Mobile można już dziś samodzielnie złożyć wniosek o wydanie karty debetowej: Visa Mobile lub Mastercard Mobile. Dzięki nowej funkcjonalności nie ma już konieczności  przyjścia do placówki po nową kartę, co przyda się szczególnie tym Klientom którzy zastrzegą swoją dotychczasową kartę.

Co Klient robi sam?

  • zamawia wybraną kartę (wszystkie dane wypełniają się automatycznie, klient może zmienić adres do wysyłki karty)
  • aktywuje kartę po jej otrzymaniu
  • zmienia status karty
  • nadaje nowy PIN (bezpłatnie, jak w przypadku wszystkich kart w aplikacji )

Kto może zamówić kartę?

Karta jest przeznaczona dla Klienta indywidualnego (osoby fizycznej) spełniającego wszystkie poniższe warunki:

  • Jest osobą pełnoletnią,
  • Jest właścicielem lub współwłaścicielem konta osobistego w zł (nie dotyczy Podstawowego Rachunku Płatniczego ),
  • Używa aplikacji mobilnej Łódzki BS Mobile.

Jakie karty debetowe można zamówić w aplikacji?

Każdy Klient może do jednego konta zamówić jedną kartę Visa Mobile oraz jedną kartę Mastercard Mobile, nawet jeśli posiada już karty Visa i Mastercard innego typu.

Ile kosztuje karta Visa Mobile oraz Mastercard Mobile?

Karta jest bezpłatna pod warunkiem dokonania w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę co najmniej 500 zł, w przeciwnym wypadku – 5 zł.

Pozostałe prowizje i opłaty znajdują się w „Taryfie Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Łódzkim Banku Spółdzielczym dla klientów indywidualnych świadczone w walucie krajowej”.

Wstecz