Dla Twojej Firmy

Wybór właściwego partnera finansowego może mieć znaczenie dla rozwoju każdego rodzaju działalności.

Twoje korzyści

  • masz swobodny dostęp do zgromadzonych środków pieniężnych,
  • dla wygody możesz ustanowić pełnomocnika do rachunku,
  • możesz korzystać ze środków za pomocą międzynarodowych kart płatniczych i elektronicznych kanałów dostępu,
  • sprawnie poprowadzisz rozliczenia bezgotówkowe z kontrahentami,
  • możesz skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym, obrotowego, inwestycyjnego, rewolwingowego czy gwarancji bankowej.