Rachunki bieżące

Rachunek bieżący

 

 

Konto AGRO

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • opłata za prowadzenie konta wynosi jedynie 10 zł,
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe na rachunek,
 • 0 zł za wypłaty gotówkowe z rachunku,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT do konta.

 Dlaczego warto?

 • niskie prowizje i opłaty,
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • dostęp do środków przez Internet, bankomaty oraz w placówkach Banku,
 • szeroki zakres dodatkowych produktów i usług,
 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków,
 • zlecenia natychmiastowe realizowane 24h przez 7 dni w tygodniu,
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
 • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
 • dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone po tej godzinie Bank wykonuje następnego dnia roboczego,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.