Outsorcing

Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych o których mowa w art. 6a ust. 1, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Łódzki Bank Spółdzielczy informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością bankową, z następującymi przedsiębiorcami:

  • Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9A, Regon: 450008792
  • BSiT Sp. z o. o. z siedzibą w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. Wandzin 5, Regon: 368447240