Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych  z prowadzoną działalnością gospodarczą i udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej.
To stały i wygodny dostęp do gotówki. Można z niego korzystać w zależności od potrzeb, bez konieczności każdorazowego składania wniosku. Pozwala on utrzymać płynność finansową firmy.