Kredyty i pożyczki

Kredyt gotówkowy

Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach promocji:

 • Kwota udzielonego kredytu 11.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 11.000,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja kredytu finansowana jest ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,00 %.
 • Całkowity koszt kredytu wynosi 1.737,69 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 330,00 zł, odsetki od kredytu 1.407,69 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,56 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 12.737,69 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Szybko i bez zbędnych formalności możesz sfinansować każde marzenie, a wysokość rat dostosujemy do Twoich możliwości finansowych. 

 • dla obecnych i nowych klientów
 • na dowolny cel
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • szybka decyzja kredytowa
 • minimum formalności
 • okres kredytowania: do 96 miesięcy
 • spłata: miesięczne raty równe lub malejące
 • dowolnie ustalony dzień spłaty raty kredytu
 • bez zaświadczeń o zarobkach dla Posiadaczy rachunku w ŁBS
 • możliwość ustanowienia stałego zlecenia bez dodatkowych opłat
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • forma wypłaty: gotówka lub przelew na wskazany rachunek

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego. 

Pliki do pobrania:

Wniosek o kredyt gotówkowy i EKO.pdf

Wniosek o kredyt odnawialny.pdf

Zaświadczenie o dochodach.pdf

Formularz danych klienta.pdf

Kredyt EKO

szybko i bez zbędnych formalności możesz sfinansować:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgla spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego.

Kredyt odnawialny w ROR

to dodatkowe środki dostępne na Twoim koncie w formie odnawialnej linii kredytowej.

Jeśli więc:

 • posiadasz rachunek w naszym Banku lub
 • planujesz przenieść ROR z innego banku,
 • masz stałe dochody, które wpływają systematycznie na ROR

z łatwością uzyskasz kredyt odnawialny, tak by nieprzewidziane wydatki nie przerosły Twoich możliwości.

Główne korzyści:

 • kredyt na dowolny cel
 • odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu (nie korzystasz z kredytu – nie płacisz odsetek)
 • dla obecnych i nowych klientów posiadających ROR
 • możliwość wykorzystania kredytu oraz spłaty zadłużenia w dowolnym momencie
 • jest to jedna z tańszych form kredytowania, dzięki temu można dysponować większą ilością środków wtedy, gdy jest taka potrzeba
 • każdy wpływ na konto powoduje automatyczną spłatę kredytu, dzięki czemu przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego.

Karta kredytowa

Jeśli chcesz bezgotówkowo płacić za towary i usługi na całym świecie, a także w Internecie, przez telefon i korespondencyjnie, karta kredytowa Mastercard, Visa lub Mastercard Gold  jest dla Ciebie.

Posiadacz karty oraz użytkownicy mogą dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego – każda transakcja dokonana kartą pomniejsza dostępny limit kredytowy, a każda spłata zadłużenia zwiększa dostępne w ramach przyznanego limitu środki.

Twoje korzyści:

 • nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo – usługowych w kraju oraz na całym świecie
 • możliwość płacenia za zakupy dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie;
 • możliwość realizacji płatności za zakupy w sklepach internetowych, bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • całodobowa kontrola swoich finansów
 • okres bezodsetkowy aż do 54 dni
 • brak odsetek za transakcje bezgotówkowe jeśli całość zadłużenia zostanie spłacona w terminie ustalonym w umowie
 • każda spłata podwyższa limit dostępnych środków do wysokości przyznanego limitu kredytu
 • zadłużenie może być spłacane w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie spłaty to 5% nie mniej niż 50 zł)

Kredyt mieszkaniowy

Każdy marzy o mieszkaniu lub domu z ogródkiem. Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego w naszym Banku.

 Cechy produktu:

 • długi okres kredytowania do 30 lat
 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • termin spłaty ustalany indywidualnie
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • szybka decyzja kredytowa
 • sposób wypłaty – w transzach lub jednorazowo
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu
 • proste procedury
 • raty równe lub malejące
 • możliwość wyboru okresowo stałej stopy procentowej 

 Skorzystaj z kalkulatora kredytowego.

Informacja o zmianie oprocentowania kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową.

Pliki do pobrania:

Wniosek o kredyt hipoteczny.pdf

Zaświadczenie o dochodach.pdf

Formularz danych klienta.pdf

Kredyt konsolidacyjny

 • spłacanie jednej raty w jednym Banku zamiast kilku rat w różnych Bankach
 • wysokość raty dostosowana do możliwości Klienta
 • szybka decyzja kredytowa
 • możliwość wyboru okresu kredytowania
 • część środków może być przeznaczona na dowolny cel
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • indywidualne podejście do każdego klienta

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego.

Pożyczka hipoteczna

W sytuacji, gdy potrzebujesz większej gotówki na dowolny cel, pożyczka hipoteczna to doskonałe rozwiązanie. Niskie oprocentowanie i długi okres kredytowania sprawią, że rata pożyczki nie będzie dotkliwa dla domowego budżetu.

 • na dowolny cel
 • niższe oprocentowanie, dłuższy okres kredytowania i wyższe kwoty niż przy kredycie gotówkowym
 • długi okres kredytowania
 • szybka decyzja kredytowa
 • proste procedury
 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • termin spłaty ustalany indywidualnie
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu
 • raty równe lub malejące

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego.