Kredyty i pożyczki

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych  z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej.
To stały i wygodny dostęp do gotówki. Można z niego korzystać w zależności od potrzeb, bez konieczności każdorazowego składania wniosku.

Dlaczego warto?

 • możliwość wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu,
 • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu,
 • możliwość przeznaczenia na dowolny cel związany z działalnością rolniczą,
 • możliwość przedłużenia na kolejne okresy bez konieczności spłaty salda kredytowego,
 • korzystne oprocentowanie liczone od kwoty wykorzystanej, a nie od przyznanego limitu,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • szybka decyzja kredytowa.

 

Kredyt inwestycyjny

Na finansowanie  przedsięwzięć związanych z działalnością rolniczą, np. zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej,w tym:

zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich

oraz refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 

Dlaczego warto?

 • kredytowanie w postaci jednorazowej wypłaty lub w transzach,
 • indywidualne ustalenie harmonogramu spłat kredytu,
 • okres kredytowania: do 20 lat,
 • możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu,
 • możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej,
 • możliwość przeznaczenia na spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach,
 • sposób na szybką realizację nowych projektów,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • atrakcyjne oprocentowanie.

 

Kredyt na zakup ziemi

Środki możesz przeznaczyć zakup gruntów rolnych.

Dlaczego warto?

 • minimum formalności,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • kredyt możesz uruchomić jednorazowo lub w transzach,
 • możliwość wyboru dogodnej formy i terminów spłat kredytu,
 • możliwość karencji w spłacie kredytu do 18 miesięcy,
 
 • masz możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp. w przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie oraz na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na ww. zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także na zniesienie współwłasności.
 • możliwość zastosowania odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy w każdym 10-letnim okresie kredytowania,
 • okres kredytowania: do 20 lat,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • szybka decyzja kredytowa,

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Może zostać przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą.

Dlaczego warto?

 • minimum formalności,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • kredyt możesz uruchomić jednorazowo lub w transzach,
 • możliwość wyboru dogodnej formy i terminów spłat kredytu,
 
 • środki możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, np.: zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup zwierząt z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, zakup paliwa i opału na cele rolnicze, VAT
 • okres kredytowania: do 48 miesięcy,
 • dogodne zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • szybka decyzja kredytowa.

Kredyt nawozowy

Może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Dlaczego warto?

 • stałe oprocentowanie,
 • kwota kredytu nawet do 8 tys. zł na 1 ha użytków rolnych,
 • minimum formalności,
 • atrakcyjne oprocentowanie,