Polityka Łódzki Bank Junior

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej Łódzki Bank Junior

1. Aplikacja mobilna Łódzki Bank Junior (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Łódzkiego Banku Spółdzielczego (Bank) przez  Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja przeznaczona jest do obsługi i nauki podstaw bankowości dla osób poniżej 13 roku życia, pozostających pod opieką rodzica lub opiekuna będącego klientem Banku.

2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do środków zgromadzonych w Banku.

3. NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

  1. przechowuje nazwę i dane adresowe Banku świadczącego usługę za pomocą Aplikacji,
  2. przechowuje parametry Aplikacji wpisywane lub wskazane przez użytkownika w jej opcjach, takie jak nazwa użytkownika, wskazanie  na wybrany wizerunek „avatar”, informacja o wybranych motywach kolorystycznych,
  3. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz     dodatkowych mechanizmów szyfrujących, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione w celu wyświetlenia użytkownikowi informacji pobranych z Banku,
  4. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

         - pamięci - na potrzeby zapisania identyfikatorów i parametrów, wskazanych w pkt. a. oraz b.,

         - komunikacji sieciowej - pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i  stanu Wi-Fi.

5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

6. W wyniku zalogowania się Klienta poprzez Aplikację Bank uzyskuje dostęp do danych dotyczących parametrów, o których mowa w pkt. 4.a. i 4.b.

7. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

8. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności proszę nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

9. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://www.lodzkibs.pl/187,polityka-lodzki-bank-junior