Zarząd i Rada

Zarząd Banku

Dariusz Wojciechowski - Prezes Zarządu
Paweł Kłos   - Wiceprezes Zarządu
Marta Tomczak - Członek  Zarządu ds. Finansów
Radosław Kuleczka   - Członek  Zarządu ds. Sprzedaży

 

Rada Nadzorcza Banku

Przebieg realizacji planu działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego nadzorują:

Grzegorz Kępa  – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Helena Kądzielawa  – Sekretarz Rady Nadzorczej
Adam Drążkiewicz – Członek Prezydium Rady Nadzorczej
Czesław Polit – Członek Prezydium Rady Nadzorczej
Urszula Juźwin – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Budziński – Członek Rady Nadzorczej
Halina Pawełoszek – Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Jędrzejczak – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kołodziejski – Członek Rady Nadzorczej
Roman Grzejdziak – Członek Rady NadzorczejWszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Łódzkiego Banku Spółdzielczego spełniają wymagania, o których mowa w art.22aa ust.1 ustawy „Prawo Bankowe”.

W Łódzkim Banku Spółdzielczym („Bank”) obowiązują procedury, zgodnie z którymi członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu poddani zostają ocenie w zakresie tzw. odpowiedniości koniecznej do sprawowania funkcji w tych organach. Zebranie Przedstawicieli, na posiedzeniu w dniu 16.10.2021 r., na podstawie obowiązującej procedury oraz na podstawie arkuszy złożonych przez członków Rady Nadzorczej, pozytywnie oceniła odpowiedniość poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jak również Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Z kolei Rada Nadzorcza na posiedzeniach w dniu 20.03.2021 r. zgodnie z procedurą oraz na podstawie oświadczeń złożonych przez członków Zarządu, pozytywnie oceniła odpowiedniość poszczególnych członków Zarządu, jak również Zarządu jako organu kolegialnego. Powyższe oznacza, iż członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Zgodnie z § 23 Statutu ŁBS, Rada Nadzorcza ustaliła podział członków na Grupy Członkowskie:

    Grupa „Bełchatów”
    Grupa „Łódź”
    Grupa „Krośniewice”
    Grupa „Stryków”

O przyporządkowaniu członków do poszczególnych Grup Członkowskich decyduje  miejsce  zamieszkania  lub  siedziby członka  albo  miejsce prowadzenia  przez  członka  działalności  gospodarczej.