Zebranie przedstawicieli

 

 

ZAWIADOMIENIE  O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego, zgodnie z § 15 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 18 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi.

 

    Łódź, dnia 23.05.2022 r.

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego