zmiana wersji SO

Zmiana wersji aplikacji mobilnej

W związku z podnoszeniem bezpieczeństwa Aplikacji mobilnej oraz prac nad jej nową wersją, którą planujemy udostępnić w najbliższych miesiącach informujemy, iż od wersji 2.0.0 aplikacja nie będzie obsługiwana przez starsze smartfony. Do jej uruchomienia będzie wymagana wersja 7.0 lub wyższa systemu Android (do tej pory 5.0), oraz wersja 12.0 lub wyższa systemu iOS (do tej pory 9.0). Prosimy o wcześniejsze przygotowanie swoich smartfonów dla nowej wersji Aplikacji mobilnej poprzez aktualizację wersji Android i iOS.