Ważność dowodu tożsamości

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa PPPiFT) oraz implementacją zapisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (ustawa SInF) od dnia 10 maja 2023 r.  w przypadku, gdy Państwa dokument tożsamości straci ważność, zgodnie z zapisami art. 41 ustawy PPPiFT Bank nie będzie przeprowadzał transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego. Oznacza to, że nie możemy świadczyć Państwu usług do czasu dostarczenia aktualnego dokumentu tożsamości. O terminie wygaśnięcia ważności dokumentu zarejestrowanego w systemie Banku będziemy informować Państwa przed tą datą za pomocą komunikatu SMS.

Aktualizację danych dokumentu tożsamości mogą dokonać Państwo w placówkach Banku lub samodzielnie przez bankowość internetową.