Zawiadomienie o zebraniu

Zawiadomienie o zebraniu grup członkowskich

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego, zgodnie z § 21 Statutu Banku zawiadamia
członków Łódzkiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 26.04.2023 r. odbędą się w placówkach Banku Zebrania Grup Członkowskich:

 • Zebranie Grupy Członkowskiej „Bełchatów” w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 14, o godz. 10.00,
 • Zebranie Grupy Członkowskiej „Łódź” w Łodzi przy ul. Żeromskiego 68, o godz. 10.00,
 • Zebranie Grupy Członkowskiej „Krośniewice” w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej 5, o godz. 10.00,
 • Zebranie Grupy Członkowskiej „Stryków” w Strykowie przy ul. Warszawskiej 29, o godz. 10.00.

O przyporządkowaniu członków do poszczególnych Grup Członkowskich decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.

 Każda Grupa Członkowska będzie obradować zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Odczytanie Regulaminu Grupy Członkowskiej.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
 8. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie Uchwały.
 9. Dyskusja.
 10. Wolne wnioski

                                                                                                              

                                                                                                                           Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego