Ubezpieczenia NNW szkolne Pakiet dla dziecka

Ubezpieczenia NNW szkolne Pakiet dla dziecka

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka i wspieranie jego rozwoju. Dlatego pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu.
Dzięki „Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla Dziecka które oferuje Łódzki Bank Spółdzielczy możesz otrzymać niezbędną pomoc finansową w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania
Ubezpieczenie dla dziecka można wykupić alternatywnie lub dodatkowo do ubezpieczenia oferowanego przez placówkę, do której ono uczęszcza.
 
Najważniejsze cechy polisy:

- całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
- możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki
- zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
- możliwość ubezpieczenia aż 6. dzieci na jednej umowie
 
Ubezpieczenie obejmuje dzieci w wieku od 0 do 18. roku życia, w tym:

wychowanków żłobków, przedszkoli
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
dzieci, które są członkami klubów sportowych
dzieci pracowników firm
studentów do 26. roku życia
doktorantów do 26. roku życia
 
Dostępną ofertę ubezpieczeń znajdziesz w bankowości internetowej Łódzkiego Banku w zakładce - Ubezpieczania.
#ubezpieczeniaonline #łodzkibankspółdzielczy