Bardzo ważny komunikat

Szanowni Państwo

Łódzki Bank, jako dostawca usług płatniczych, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa środków oraz realizację obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 01 marca 2018 r. o „Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” a także stosowanie przepisów Rozporządzenia UE 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, które zobowiązuje Bank do zapewnienia na dokumentach rozliczeniowych stosowania rzeczywistych danych identyfikacyjnych, przypomina o konieczności starannego wypełnianie danych na przelewach płatniczych dotyczących nadawcy, odbiorcy ich numerów rachunków bankowych oraz tytułu przelewu.

Dane te powinny być zgodne z rzeczywistą nazwą nadawcy, odbiorcy oraz tytułem płatności.

Brak zgodności lub błędy mogą spowodować wydłużenie czasu realizacji dyspozycji o czas związany z dodatkową weryfikacją, a w skrajnych przypadkach, odrzucanie złożonej przez Państwo dyspozycji.

Dotyczy to również przelewów przychodzących na Państwa  rachunek i niezgodności pomiędzy danymi Państwa rachunku a danymi podanymi na przelewie.